Værdigrundlag

Vi vil være et aktivt tilbud indenfor socialpsykiatrien, byggende på det enkelte menneskes rettigheder og behov.

Med særlig fokus på målgrupperne vil vi være opsøgende i forhold til nye metoder i teori og praksis, ligeledes overfor ny viden i socialpsykiatrien.

Der fokuseres på den enkeltes ressourcer for at skabe mulighed for personlig udvikling, vækst og deltagelse i fællesskab og aktiviteter så netværksdannelse og udvikling bliver muligt.

Vi tager udgangspunkt i de grundlæggende rettigheder for det enkelte menneske, der af ViHS - Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri defineret som at:

  • træffe beslutninger om eget liv
  • have en økonomi
  • bo i egen bolig
  • have kontakt med andre
  • have arbejde/aktivitet i hverdagen
  • få undervisning/uddannelse
  • dyrke interesser
  • komme omkring
  • få råd og vejledning

Gå til ViHS - Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri hjemmeside