Særligt for fagpersonale

Borgerne bliver henvist fra myndighedsafdelingen, som udarbejder en handleplan og vurderer funktionsniveau.

Støttekontaktpersoner udarbejder status og pædagogisk handleplan i samarbejde med borgeren. Støtten ydes i hverdagen ud fra den pædagoiske handleplan. Der er revisitering som minimum en gang om året.