Metodens redskaber

Fælleslejligheden i Tønder bliver brugt i den sociale færdighedstræning, hvor der er mulighed for samvær i form af deltagelse i fælles morgenmad 2 gange om ugen.

En gang om ugen er der tilbud om fælles gåtur med udgangspunkt på Frilandsvej i Tønder.

Samværstilbuddet i Skærbæk er beliggende i Sundhedshuset. Her er der 2 eftermiddage om ugen mulighed for deltagelse i samvær, hvor de deltagende borgere byder ind med emner og udviklingspunkter, som de ønsker at få snakket om.

Der er mulighed for at få individuelle samtaler i fælleslejligheden i Tønder eller i Sundhedshuset i Skærbæk som alternativ til samtaler i egen bolig.