Metode

Kontaktpersonen støtter og vejleder den enkelte borger, hen imod at være så selvhjulpen som mulig. Også i forhold til individuelle ønsker og muligheder for på sigt, at bo uden personlig støtte. Vi støtter borgeren i at skabe et overblik over hverdagen.

Vi anvender kognitive samtaler, og arbejder med relationsopbygning, socialfærdigheds-træning og bo-træning.

Via jeg-støttende vejledning arbejder vi med borgerens evne til at håndtere eget liv.

Vi styrker de sociale færdigheder ved at motivere til at deltage i samvær og gåture/motion.