Målsætning

Sagsbehandler fra myndighedsafdelingen visiterer borgeren til støtte og fastsætter i samarbejde med borgeren mål for indsatsen, og hvad der skal arbejdes med.

Kontaktpersonen udarbejder herefter sammen med borgeren handleplan/status og delmål for indsatsen.

Opfølgning på målene sker i samarbejde mellem sagsbehandler, kontaktperson og borger.