Målgruppe

Målgruppe 

Tilbuddet er rettet til borgere med psykiatriske lidelser som skizofreni, angst, personlighedsforstyrrelser, depression, PTSD, ADHD, OCD, samt borgere med misbrug.